Cinereous Ground-Tyrant - Pedro Eduardo Allasi Condo - COAP