Oriental Bird Club Image Database (OBI) Oriental Bird Club Image Database (OBI) Explore collection
Bornean Frogmouth - James Eaton