Melodious Warbler Hippolais polyglotta

  • Tavira, Faro, Portugal