House Wren Troglodytes aedon

  • Frederick, Virginia, United States