Red-bellied Parrot Poicephalus rufiventris

  • Oromia, Ethiopia