Spotted Redshank - JingZu Tu

Spotted Redshank Tringa erythropus

JingZu Tu
Yilan County, Taiwan