Eastern Bluebird (Eastern) Sialia sialis sialis/bermudensis

  • Stone, Missouri, United States