Black-and-white Warbler Mniotilta varia

  • Galveston, Texas, United States