Lesser Black-backed Gull (taimyrensis) Larus fuscus taimyrensis

  • Pictou, Nova Scotia, Canada