Mountain Quail Oreortyx pictus

  • Nevada, California, United States