Eared Quetzal Euptilotis neoxenus

  • Cochise, Arizona, United States