Yellow Warbler Setophaga petechia

  • Douglas, Colorado, United States