Spectacled Redstart Myioborus melanocephalus

  • Napo, Ecuador