Masked Trogon Trogon personatus

  • Napo, Ecuador