House Sparrow Passer domesticus

  • Whitman, Washington, United States