White-cheeked Turaco (White-cheeked) Tauraco leucotis leucotis

  • Southern Nations, Nationalities and Peoples, Ethiopia