White-throated Sparrow Zonotrichia albicollis

  • Boone, Missouri, United States