White-throated Sparrow Zonotrichia albicollis

  • Clinton, New York, United States