Rio Grande Chirping Frog Eleutherodactylus cystignathoides

  • Tamaulipas, Mexico