La Sagra's Flycatcher Myiarchus sagrae

  • Miami-Dade, Florida, United States