Golden-crowned Sparrow Zonotrichia atricapilla

  • Kenai Peninsula, Alaska, United States