0:00 / 0:00

White Ibis Eudocimus albus

Martha Fischer
Monroe, Florida, United States