Snowy Egret Egretta thula

  • Monroe, Florida, United States