Montezuma Oropendola Psarocolius montezuma

  • Chiapas, Mexico