Yellow Warbler Setophaga petechia

  • Lucas, Ohio, United States