Black-and-white Warbler Mniotilta varia

  • Ottawa, Ohio, United States